top of page

SIA Amberdent Clinic

SĪKDATŅU POLITIKA

03.04.2019.

 

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. SIA “Amberdent Clinic” (turpmāk – Pārzinis) Sīkdatņu politika (turpmāk – Politika) nosaka Pārziņa interneta vietnē www.amberdent.lv (turpmāk – Vietne) izmantojamo sīkdatņu mērķus un apjomu.

1.2. Politikā ir aprakstīti pasākumi, lai nodrošinātu Datu subjekta interešu un brīvības aizsardzību, vienlaicīgi nodrošinot, ka sīkdatnes tiek apstrādātas godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā.

1.3. Pārzinis ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citus personas datu aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus.

1.4. Pārzinis katrā datu apstrādes procesā rūpējas, lai iegūtu tikai to informāciju, kas nepieciešama Sīkdatņu politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

1.5. Pārzinim ir tiesības grozīt Politiku pēc saviem ieskatiem. Politika ir pieejama Pārziņa Vietnē www.amberdent.lv un tiek piemērota no attiecīgā dokumenta versijas spēkā stāšanās datuma.


 

2. PĀRZINIS

2.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Amberdent Clinic” (vienotais Reģ.Nr. 40103871386, juridiskā adrese: Talsu šoseja 60, Jūrmala, LV – 2016, tālrunis: 27651865, e-pasta adrese: info@amberdent.lv, mājas lapa: www.amberdent.lv (turpmāk tekstā – Pārzinis).

2.2. Pārziņa datu aizsardzības speciālista kontakinformācija: info@amberdent.lv.


 

3. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM

3.1. Pārzinis Vietnē izmanto sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), kas ļauj Pārzinim pielāgot Vietnes darbību apmeklētāju vajadzībām, uzturēt Vietnes un servera darbību, kā arī analizēt apmeklējumu vēsturi un apmeklētāju plūsmu pa Vietni.

3.2. Sīkdatne ir neliels teksta datu fails, kas tiek nosūtīts uz Vietnes apmeklētāja pārlūkprogrammu no Vietnes servera brīdī, kad tiek apmeklēta Vietne. Sīkdatņu faili tiek uzglabāti apmeklētāja ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē) pastāvīgi vai īslaicīgi, t.i. tikai tīmekļa lapas apmeklējuma brīdī. Katrā turpmākajā vietnes apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz Vietnes serveri vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni.

3.3. Papildu informāciju par sīkdatnēm, to pārvaldīšanu un dzēšanu iespējams iegūt interneta vietnē www.allaboutcookies.org.


 

4. VIETNĒ IZMANTOTĀS SĪKDATNES

4.1. Vietnē ir izmantotas šādas sīkdatnes:

4.1.1. Tehniskās jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes. Tās ir nepieciešamas Vietnes pilnīgai funkcionēšanai, lai Vietnes apmeklētāji varētu to brīvi apmeklēt un pārlūkot, kā arī lai Vietne atcerētos, kādām sīkdatnēm apmeklētājs ir piekritis. Šīs sīkdatnes identificē apmeklētāju iekārtu, taču neizpauž identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Šīs sīkdatnes tiek glabātas apmeklētāju iekārtās līdz brīdim, kad sīkdatne izpildījusi savu funkciju, bet ne ilgāk kā divus gadus. Saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski.

4.1.2. Analītiskās sīkdatnes, kas apkopo informāciju par to, kā tiek apmeklēta Vietne, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas un apmeklētāju virzību pa Vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos apkopotā un anonīmā veidā, lai uzlabot Vietnes funkcionalitāti un pārskatāmību. Vietnē tiek izmantots Google Analytics rīks. Šīs sīkdatnes tiek glabātas apmeklētāju iekārtās līdz brīdim, kad sīkdatne izpildījusi savu funkciju, bet ne ilgāk kā divus gadus.

4.2. Pārzinis neizmanto sīkdatnes produktu vai pakalpojmu reklamēšanai.

4.3. Vietnē izmantotās sīkdatnes neidentificē Vietnes apmeklētāju.

 

 

5. SĪKDATŅU APSTRĀDES MĒRĶI

5.1 Pārzinis Politikas 4.1.1. un 4.1.2. norādītās sīkdatnes izmanto šādu mērķu sasniegšanai:

5.1.1. Vietnes kvalitatīvas darbības nodrošināšana,

5.1.2. Vietnes drošības uzturēšana,

5.1.3. Vietnes servera darbības analīze, lai identificētu un novērstu darbības traucējumus,

5.1.4. Vietnes apmeklējumu un apmeklētāju plūsmas analīze, izmantojot Google Analytics, lai pilveidotu Vietnes saturu un uzbūvi.

5.2. Pārzinis neizmanto sīkdatnes, lai izstrādātu personalizētas reklāmas Vietnes apmeklētājiem.

 

6. SĪKDATŅU PĀRVALDĪBA UN DZĒŠANA

6.1. Par sīkdatņu izmantošanu Vietnē tās apmeklētāji tiek informēti ar informatīvu logu ar paziņojumu.

6.2. Nospiežot pogu “Piekrītu” vai turpinot izmantot Vietni, apmeklētāji piekrīt Pārziņa sīkdatņu Politikai.

6.3. Piekrišanu apmeklētāji jebkurā laikā var atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes savā pārlūkprogrammā. Šajā gadījumā ir būtiski ņemt vērā, ka bez visām sīkdatnēm nav iespējama pilnvērtīga Vietnes darbība.

 

 

bottom of page